Обща информация за Румъния

Румъния е държава в Югоизточна Европа. Тя граничи на североизток с Молдова и Украйна, на запад — с Унгария и Сърбия, а на юг — с България. На изток има излаз на Черно море. Площта й е 238 396 км², от които 231 244 км² суша и 7 152 км² водна площ.

România
Знаме на Румъния Герб на Румъния
(знаме) (герб)
Девиз: Deșteaptă-te, române! (Събуди се, румънецо!)
Местоположение на Румъния

Голяма част от границата на Румъния със Сърбия и България е формирана от река Дунав. Границата с Република Молдова минава по река Прут.

Планината Карпати, която има надморска височина над 2 500 m, доминира в релефа на Румъния, а най-високият ѝ връх — Молдовяну (рум.: Moldoveanu), който се извисява на 2 544 m.

История
Областите на днешна Румъния са обитавани няколко века пр.н.е. от даки и гети. През 106 г. Дакия е завзета от римския император Траян.

През 14 век възникват княжествата Молдова и Влахия. През 16 век те попадат под властта на Отоманската империя, но имат известна вътрешна самостоятелност.

През 1859 г. Александру Йоан Куза е избран за княз на Княжество Влахия и Молдова и на 24 декември 1861 г. обявява независимостта на държавата Румъния.

Куза се посвещава активно на реформирането на страната, извършва поземлена реформа, освобождава зависимите селяни и им раздава земя, въвежда всеобщо избирателно право, съставя наказателен и граждански кодекс, основава университетите в Яш и Букурещ и полага основите на модерната румънска армия. Румъния постига истинска независимост обаче едва след края на Руско-турската освободителна война през 1877 г.

Румъния взима участие и в Първата световна война (1914-1918 г.) Решението на Румъния да се включи на страната на Антантата идва чак през 1916г, две години след смъртта на Карол 1.

Население
Основната етническа група в Румъния са румънците, говорещи румънски езикиндоевропейски език, произхождащ от латинския. Румънците са 89,5% от населението. В Румъния има значителни малцинствени групи от унгарци, цигани, германци и украинци. Има и българско малцинство.

Българите в Румъния
По румънски официални данни българите са около 9-10 хиляди, но българската общност и изследователи твъдят, че те са около 250 000. Коренното българско население е в Северна Добруджа (част от него живее в Констанца, Тулча, Бабадаг и др.) и в другите селища, изгубени от България в полза на Румъния през 1878 г. [1]

Във областта Банат българите са мнозинство в община Стар Бешенов, окръг Тимиш.

 Dacia Logan Steppe, концептуален автомобил

Икономика
Въпреки положителните тенденции на икономическо развитие (растеж на БВП от 2001 година насам — средно 5%), румънската икономика има нужда от по-нататъшни реформи. Бюрокрация, корупция, продължаващи слабости в правосъдието и митнически проблеми забавят навлизането на чуждестранни капитали.

Известен успех е постигнат по отношение на овладяването на инфлацията, която от 34% (2001) спадна през 2004 г. до 9,2%.

Икономическите показатели сочат наличието на предпоставки за силен икономически растеж, но това зависи и в голяма степен от международната конюнктура.

Продължава приватизацията. През юли 2004 г. беше направена сериозна стъпка в тази насока, когато австрийската фирма OMV купи значителен дял от румънския газов и нефтен концерн PETROM (60 000 работници).

Град Тимишоара може да бъде сочен като пример за икономически „БУМ“ в Румъния. Населението му сега е около 350 000 жители, но в следващите 5 години се очаква удвояването му. В края на 2005 г. тук е открит най-големият търговски център (Shopping Mall) в Европа, към града са насочени огромни чуждестранни инвестиции (от Германия, Австрия, Унгария, Италия, САЩ и др.)

Положителни са и тенденциите в развитието на туризма. През 2003 г. туризмът е привлякъл 780 милиона долара — с 14% повече, отколкото през 2002 г. и 1,1 милиона чуждестранни туристи.
източник: http://wikipedia.org/

Карта на Румъния

Снимки от Румъния

Румъния1 1
С нас ще организирате лесно пътуване в близките държави, Европа и в повечето страни по света. Специалисти сме по почивки в Гърция, Турция и другите балкански страни. Повечето от големите хотелите сме посетили лично през годините и имаме директи впечатления. Към пакета добавяте транспорт и почивката за уикенда или командировката е готова! Заповядайте!