Договор BG16RFOP002-2.092-0577-C01

Маршрут: ; Продължителност: 0 дни
  • Договор BG16RFOP002-2.092-0577-C01

  Кандидатстването ни по оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" и договарянето на финансиране по процедура BG16RFOP002-2.092 с АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0577-C01 осигури на дружеството малка, но важна финансова продкрепа, с която успяхме да покрием част от разходите за първите месеци на Извънредното положение и наложения локдаун, като част от мерките за справяне с пандемията от коронавирус, Ковид -19. По-голяма част от финансирането 1580.36 лева е по линия на програмите за подпомагане на бизнеса на Европейския съюз и само 278.89 лева са национално финансиране. Винаги подчертаваме, че именно благодарение на програмите на Европейския съюз за подпомогане на бизнеса за справяне с последствията от Ковид-19 и наложените ограничителни мерки по време на пандемията, е възможно оцеляването на фирмата и продължаването на дейността й.

Попитайте ни сега!

Изпращайте вашите въпроси, мнения и коментари, като попълните формата Или се обадете на 02/950 22 05, 0885 596 067

Програма за Договор BG16RFOP002-2.092-0577-C01

С нас ще организирате лесно пътуване в близките държави, Европа и в повечето страни по света. Специалисти сме по почивки в Гърция, Турция и другите балкански страни. Повечето от големите хотелите сме посетили лично през годините и имаме директи впечатления. Към пакета добавяте транспорт и почивката за уикенда или командировката е готова! Заповядайте!